Sort By:
View:
 • Quy cách:
  15kg | 2.8kg | 0.8kg | 0.4kg | 0.2kg
  Công dụng:Dùng để phủ lớp bảo vệ trang trí trên các bề mặt gỗ, sắt thép, các lớp sơn alkyd.
  Sử dụng ngoài trời lẫn trong nhà.- Bám tốt, cứng và dẻo.
  – Độ bóng cao.
  – Chịu được thời tiết.
  – Dễ sử dụng.
  Liên Hệ: 0967 978 598
 • Quy cách:
  18kg | 16kg | 4kg | 3kg | 1kg | 0.8kg | 0.5kg | 0.4kg | 0.2kg
  Công dụng: Dùng để bảo vệ trang trí trên các bề mặt gỗ, sắt thép.
  Sử dụng ngoài trời lẫn trong nhà.
  – Màng sơn bám rất tốt, cứng và dẻo.
  – Độ mờ, độ che phủ cao.
  – Chịu được thời tiết.
  – Dễ sử dụng.
  Liên Hệ: 0967 978 598
 • Quy cách:
  16kg | 3kg | 0.8kg | 0.4kg | 0.2kg
  Công dụng: Dùng cho lớp lót đầu tiên trên bề mặt sắt thép, bên dưới các lớp sơn phủ khác.
  – Màng sơn bám tốt, cứng và dẻo.
  – Chịu được thời tiết.
  – Dễ sử dụng.
  Liên Hệ: 0967 978 598
 • Quy cách:
  16kg | 3kg
  Công dụng: Dùng cho lớp lót đầu tiên trên bề mặt sắt thép, bên dưới các lớp sơn phủ khác.
  – Màng sơn bám tốt, cứng và dẻo.
  – Chịu được thời tiết.
  – Dễ sử dụng.
  Liên Hệ: 0967 978 598
 • Quy cách:
  16kg | 3kg | 0.8kg | 0.4kg | 0.2kg
  Công dụng:Dùng cho lớp lót đầu tiên trên bề mặt sắt thép, bên dưới các lớp sơn phủ khác.
  – Màng sơn bám tốt, cứng.
  – Chịu được thời tiết.
  – Dễ sử dụng.
  Liên Hệ: 0967 978 598
 • Quy cách:
  16kg | 2.8kg | 0.8kg | 0.4kg | 0.2kg
  Công dụng:
  Dùng để sơn phủ trên các bề mặt gỗ, sắt thép, máy móc thiết bị, bồn chứa.
  Sử dụng ngoài trời lẫn trong nhà
  – Màng sơn bám tốt .
  – Chịu được thời tiết.
  – Phản xạ ánh sáng cao, chống tích nhiệt và chịu nhiệt.
  – Dễ sử dụng.
  Liên Hệ: 0967 978 598
 • Quy cách:
  16kg | 3kg | 2.8kg | 0.8kg | 0.4kg | 0.2kg
  Công dụng: Dùng để bảo vệ trang trí trên các bề mặt gỗ, sắt thép.
  Sử dụng ngoài trời lẫn trong nhà.
  – Màng sơn bám rất tốt, cứng và dẻo.
  – Độ bóng, độ che phủ cao.
  – Chịu được thời tiết.
  – Dễ sử dụng.
  Liên Hệ: 0967 978 598

0967 978 598