Sort By:
View:
 • Thông số kỹ thuật:

  Mã sản phẩm F-56MPG-GO
  Chiều dài ti quạt (cm) 27.3
  Công suất (W) 59W
  Đường kính cánh quạt (cm) 140cm
  Vòng quay/phút 88 – 184
  Cấp độ gió 3
  Trọng lượng (Kg) 6.9
  1.980.000 
 • Thông số kỹ thuật:

  Mã sản phẩm F-56MZG-GO
  Chiều dài ti quạt (cm) 40
  Công suất (W) 59W
  Đường kính cánh quạt (cm) 140cm
  Vòng quay/phút 88 – 184
  Cấp độ gió 3
  Trọng lượng (Kg) 6.9
  2.350.000 
 • Thông số kỹ thuật:

  Mã sản phẩm F-56MZG-S
  Chiều dài ti quạt (cm) 40
  Công suất (W) 59W
  Đường kính cánh quạt (cm) 140cm
  Vòng quay/phút 88 – 184
  Cấp độ gió 3
  Trọng lượng (Kg) 6.9
  2.350.000 
 • Thông số kỹ thuật:

  Mã sản phẩm F-56PZM
  Chiều dài ti quạt (cm) 30
  Công suất (W) 18-70
  Đường kính cánh quạt (cm) 140cm
  Vòng quay/phút 85 – 185
  Cấp độ gió 5
  Trọng lượng (Kg) 6.4
  4.950.000 
 • Thông số kỹ thuật:

  Mã sản phẩm F-60MZ2
  Chiều dài ti quạt (cm) 50
  Công suất (W) 70W
  Đường kính cánh quạt (cm) 150cm
  Vòng quay/phút 103 – 268
  Cấp độ gió 5
  Trọng lượng (Kg) 6.2
  950.000 
 • Thông số kỹ thuật:

  Mã sản phẩm F-60MZ2-S
  Chiều dài ti quạt (cm) 30
  Công suất (W) 70W
  Đường kính cánh quạt (cm) 150cm
  Vòng quay/phút 103 – 268
  Cấp độ gió 5
  Trọng lượng (Kg) 6.2
  980.000 
 • Thông số kỹ thuật:

  Mã sản phẩm F-60TAN
  Chiều dài ti quạt (cm) 33.5
  Công suất (W) 55
  Đường kính cánh quạt (cm) 150cm
  Vòng quay/phút 95 – 195
  Cấp độ gió 9
  Trọng lượng (Kg) 6.7
  5.790.000 
 • Thông số kỹ thuật:

  Mã sản phẩm F-60TDN
  Chiều dài ti quạt (cm) 33.5
  Công suất (W) 60
  Đường kính cánh quạt (cm) 150cm
  Vòng quay/phút 95 – 195
  Cấp độ gió 9
  Trọng lượng (Kg) 6.7
  465.000 

0967 978 598