Sort By:
View:
 • Thông số kỹ thuật:

  Mã sản phẩm FV-10EGK
  Đường kính chừa lỗ vuông 130x130mm
  Công suất (W) 5.5W
  Lưu lượng gió 75CMH
  Độ ồn 35dB
  Đóng gói Hộp giấy
  750.000 
 • Thông số kỹ thuật:

  Mã sản phẩm FV-10EGS1
  Đường kính chừa lỗ vuông 120x120mm
  Công suất (W) 5.5W
  Lưu lượng gió 75CMH
  Độ ồn 35dB
  Đóng gói Hộp giấy
  705.000 
 • Thông số kỹ thuật:

  Mã sản phẩm FV-15EGK
  Kích thước chừa lỗ vuông 180x180mm
  Công suất (W) 6.2W
  Lưu lượng gió 160CMH
  Độ ồn 34dB
  Đóng gói Hộp giấy
  1.000.000 
 • Thông số kỹ thuật:

  Mã sản phẩm FV-15EGS1
  Đường kính chứa lỗ tường 165x165mm
  Công suất (W) 6.2W
  Lưu lượng gió 150CMH
  Độ ồn 36dB
  Đóng gói Hộp giấy
  900.000 
 • Thông số kỹ thuật:

  Mã sản phẩm FV-25GS4
  Đường kính chừa lỗ tường 275x275mm
  Công suất (W) 39W
  Lưu lượng gió 1150CMH
  Độ ồn 34dB
  Đóng gói Hộp giấy
  4.400.000 
 • Thông số kỹ thuật:

  Mã sản phẩm FV-30GS4
  Đường kính chừa lỗ tường 325x325mm
  Công suất (W) 59W
  Lưu lượng gió 1820CMH
  Độ ồn 38dB
  Đóng gói Hộp giấy
  6.000.000 
 • Thông số kỹ thuật:

  Mã sản phẩm FV-35GS4
  Kích thướcchừa lỗ tường 395x395mm
  Công suất (W) 88W
  Lưu lượng gió 2560CMH
  Độ ồn 44dB
  Đóng gói Hộp giấy
  7.500.000 
 • Thông số kỹ thuật:

  Mã sản phẩm FV-45GS4
  Đường kính chừa lỗ tường 500x500mm
  Công suất (W) 227W
  Lưu lượng gió 5200CMH
  Độ ồn 51dB
  Đóng gói Hộp giấy
  15.500.000 
 • Thông số kỹ thuật:

  Mã sản phẩm FV-17CU7
  Đường kính chừa lỗ tường 170x170mm
  Công suất (W) 11W
  Lưu lượng gió 85CMH
  Độ ồn 26dB
  Đóng gói Hộp giấy
  2.200.000 
 • Thông số kỹ thuật:

  Mã sản phẩm FV-20CUT1
  Đường kính chừa lỗ tường 260x260mm
  Công suất (W) 22.6W
  Lưu lượng gió 438CMH
  Độ ồn 40.5dB
  Đóng gói Hộp giấy
  800.000 
 • Thông số kỹ thuật:

  Mã sản phẩm FV-24CH7
  Đường kính chừa lỗ tường 240x240mm
  Công suất (W) 20W
  Lưu lượng gió 200CMH
  Độ ồn 35dB
  Đóng gói Hộp giấy
  2.900.000 
 • Thông số kỹ thuật:

  Mã sản phẩm FV-24CU7
  Đường kính chừa lỗ tường 240x240mm
  Công suất (W) 14W
  Lưu lượng gió 140CMH
  Độ ồn 28dB
  Đóng gói Hộp giấy
  2.700.000 

0967 978 598