Sort By:
View:
 • Thông số kỹ thuật:

  Mã sản phẩm WEB5781W
  Xuất xứ Thái Lan
  Dòng sản phẩm Refina
  Dòng điện định mức 16A
  Điện áp định mức 220VAC
  Màu sắc Trắng
  Tiêu chuẩn JIS Nhật Bản
  Đóng gói 6 cái / hộp , 30 cái / thùng
  1.095.000 
 • Thông số kỹ thuật:

  Mã sản phẩm WEC5542-7
  Xuất xứ Thái Lan
  Dòng sản phẩm Refina
  Dòng điện định mức 10A
  Điện áp định mức 250VAC
  Màu sắc Trắng
  Tiêu chuẩn JIS Nhật Bản
  Đóng gói 10 cái / hộp , 100 cái / thùng
  115.000 
 • Thông số kỹ thuật:

  Mã sản phẩm WEG5511
  Xuất xứ Thái Lan
  Dòng sản phẩm Refina
  Dòng điện định mức 16A
  Điện áp định mức 250VAC
  Màu sắc Trắng
  Tiêu chuẩn JIS Nhật Bản
  Đóng gói 10 cái / hộp , 50cái / thùng
  26.000 
 • Thông số kỹ thuật:

  Mã sản phẩm WEG55117
  Xuất xứ Thái Lan
  Dòng sản phẩm Refina
  Dòng điện định mức 16A
  Điện áp định mức 250VAC
  Màu sắc Trắng
  Tiêu chuẩn JIS Nhật Bản
  Đóng gói 10 cái / hộp , 50 cái / thùng
  25.000 
 • Thông số kỹ thuật:

  Mã sản phẩm WEG5512
  Xuất xứ Thái Lan
  Dòng sản phẩm Refina
  Dòng điện định mức 16A
  Điện áp định mức 250VAC
  Màu sắc Trắng
  Tiêu chuẩn JIS Nhật Bản
  Đóng gói 10 cái / hộp , 50 cái / thùng
  47.000 
 • Thông số kỹ thuật:

  Mã sản phẩm WEG5521
  Xuất xứ Thái Lan
  Dòng sản phẩm Refina
  Dòng điện định mức 16A
  Điện áp định mức 250VAC
  Màu sắc Trắng
  Tiêu chuẩn JIS Nhật Bản
  Đóng gói 10 cái / hộp , 50 cái / thùng
  27.000 
 • Thông số kỹ thuật:

  Mã sản phẩm WEG55217
  Xuất xứ Thái Lan
  Dòng sản phẩm Refina
  Dòng điện định mức 16A
  Điện áp định mức 250VAC
  Màu sắc Trắng
  Tiêu chuẩn JIS Nhật Bản
  Đóng gói 10 cái / hộp , 50 cái / thùng
  25.000 
 • Thông số kỹ thuật:

  Mã sản phẩm WEG5522
  Xuất xứ Thái Lan
  Dòng sản phẩm Refina
  Dòng điện định mức 16A
  Điện áp định mức 250VAC
  Màu sắc Trắng
  Tiêu chuẩn JIS Nhật Bản
  Đóng gói 10 cái / hộp , 50 cái / thùng
  46.000 
 • Thông số kỹ thuật:

  Mã sản phẩm WEG55227
  Xuất xứ Thái Lan
  Dòng sản phẩm Refina
  Dòng điện định mức 16A
  Điện áp định mức 250VAC
  Màu sắc Trắng
  Tiêu chuẩn JIS Nhật Bản
  Đóng gói 10 cái / hộp , 50 cái / thùng
  49.000 
 • Thông số kỹ thuật:

  Mã sản phẩm WEG5531
  Xuất xứ Thái Lan
  Dòng sản phẩm Refina
  Dòng điện định mức 16A
  Điện áp định mức 220VAC
  Màu sắc Trắng
  Tiêu chuẩn JIS Nhật Bản
  Đóng gói 10 cái / hộp , 100 cái / thùng
  26.000 
 • Thông số kỹ thuật:

  Mã sản phẩm WEG55317MB
  Xuất xứ Thái Lan
  Dòng sản phẩm Refina
  Dòng điện định mức 16A
  Điện áp định mức 250VAC
  Màu sắc Đen ánh kim
  Tiêu chuẩn JIS Nhật Bản
  Đóng gói 10 cái / hộp , 100 cái / thùng
  28.000 
 • Thông số kỹ thuật:

  Mã sản phẩm WEG55317MW
  Xuất xứ Thái Lan
  Dòng sản phẩm Refina
  Dòng điện định mức 16A
  Điện áp định mức 220VAC
  Màu sắc Trắng ánh kim
  Tiêu chuẩn JIS Nhật Bản
  Đóng gói 10 cái / hộp , 100 cái / thùng
  27.000 

0967 978 598