Sort By:
View:
 • Thông số kỹ thuật:

  Mã sản phẩm WTEG51552S-1-G
  Xuất xứ Thái Lan
  Dòng sản phẩm Gen-X
  Màu sắc Đen
  Tiêu chuẩn JIS Nhật Bản
  520.000 
 • Thông số kỹ thuật:

  Mã sản phẩm WTFBP51552S-1-G
  Xuất xứ Thái Lan
  Dòng sản phẩm Gen-X
  Màu sắc Đen
  Tiêu chuẩn JIS Nhật Bản
  590.000 
 • Thông số kỹ thuật:

  Mã sản phẩm WTEG52562S-1-G
  Xuất xứ Thái Lan
  Dòng sản phẩm Gen-X
  Màu sắc Đen
  Tiêu chuẩn JIS Nhật Bản
  980.000 
 • Thông số kỹ thuật:

  Mã sản phẩm WTEG53572S-1-G
  Xuất xứ Thái Lan
  Dòng sản phẩm Gen-X
  Màu sắc Đen
  Tiêu chuẩn JIS Nhật Bản
  1.890.000 
 • Thông số kỹ thuật:

  Mã sản phẩm WTEG54562S-1-G
  Xuất xứ Thái Lan
  Dòng sản phẩm Gen-X
  Màu sắc Đen
  Tiêu chuẩn JIS Nhật Bản
  2.490.000 
 • Thông số kỹ thuật:

  Mã sản phẩm WTEG55582S-1-G
  Xuất xứ Thái Lan
  Dòng sản phẩm Gen-X
  Màu sắc Đen
  Tiêu chuẩn JIS Nhật Bản
  2.060.000 
 • Thông số kỹ thuật:

  Mã sản phẩm WTEG56572S-1-G
  Xuất xứ Thái Lan
  Dòng sản phẩm Gen-X
  Màu sắc Đen
  Tiêu chuẩn JIS Nhật Bản
  2.390.000 
 • Thông số kỹ thuật:

  Mã sản phẩm WEG57813B-1-G
  Xuất xứ Thái Lan
  Dòng sản phẩm Gen-X
  Điện áp định mức 220V
  Công suất định mức 3000W
  Màu sắc Đen
  Tiêu chuẩn JIS Nhật Bản
  500.000 
 • Thông số kỹ thuật:

  Mã sản phẩm WEG57816B-1-G
  Xuất xứ Thái Lan
  Dòng sản phẩm Gen-X
  Điện áp định mức 220V
  Công suất định mức 500W
  Màu sắc Đen
  Tiêu chuẩn JIS Nhật Bản
  570.000 
 • Thông số kỹ thuật:

  Mã sản phẩm WTEG6503S-G
  Dòng sản phẩm Gen-x
  Màu sắc Bạc
  Số module 3
  Tiêu chuẩn JIS Nhật Bản
  450.000 
 • Thông số kỹ thuật:

  Mã sản phẩm WTEG6506S-G
  Dòng sản phẩm Gen-x
  Màu sắc Bạc
  Số module 6
  Tiêu chuẩn JIS Nhật Bản
  590.000 
 • Thông số kỹ thuật:

  Mã sản phẩm WTEG6503S-1-G
  Dòng sản phẩm Gen-x
  Màu sắc Bạc
  Số module 3
  Tiêu chuẩn JIS Nhật Bản
  425.000 

0967 978 598