Sort By:
View:
 • Thông số kỹ thuật:

  Mã sản phẩm FF101FW
  Dòng Full color
  Xuất xứ Thái Lan
  Dòng điện định mức 10A
  Điện áp định mức 220VAC
  Màu sắc Xanh
  Tiêu chuẩn JIS Nhật Bản
  Đóng gói 10 cái / hộp , 200 cái / thùng
  12.000 
 • Thông số kỹ thuật:

  Mã sản phẩm FF101W
  Dòng Full color
  Xuất xứ Thái Lan
  Dòng điện định mức 10A
  Điện áp định mức 220VAC
  Màu sắc Trắng
  Tiêu chuẩn JIS Nhật Bản
  Đóng gói 10 cái / hộp , 200 cái / thùng
  12.000 
 • Thông số kỹ thuật:

  Mã sản phẩm WSG3001
  Dòng Full color
  Xuất xứ Thái Lan
  Dòng điện định mức 10A
  Điện áp định mức 300VAC
  Tiêu chuẩn JIS Nhật Bản
  Đóng gói 20 cái / hộp , 200 cái / thùng
  25.000 
 • Thông số kỹ thuật:

  Mã sản phẩm WNG5052W-751
  Dòng Full color
  Xuất xứ Thái Lan
  Dòng điện định mức 16A
  Điện áp định mức 250V
  Tiêu chuẩn JIS Nhật Bản
  Đóng gói 20 cái / hộp , 200 cái / thùng
  115.000 
 • Thông số kỹ thuật:

  Mã sản phẩm WNV5002-7W
  Dòng Full color
  Xuất xứ Thái Lan
  Dòng điện định mức 16A
  Điện áp định mức 250VAC
  Tiêu chuẩn JIS Nhật Bản
  Đóng gói 20 cái / hộp , 200 cái / thùng
  27.500 
 • Thông số kỹ thuật:

  Mã sản phẩm WBG5408699W
  Dòng Full color
  Xuất xứ Thái Lan
  Dòng điện định mức 45A
  Điện áp định mức 250V
  Tiêu chuẩn JIS Nhật Bản
  Đóng gói 20 cái / hộp , 200 cái / thùng
  345.000 
 • Thông số kỹ thuật:

  Mã sản phẩm WBG5414699W
  Dòng Full color
  Xuất xứ Thái Lan
  Dòng điện định mức 20A
  Điện áp định mức 250V
  Tiêu chuẩn JIS Nhật Bản
  Đóng gói 20 cái / hộp , 200 cái / thùng
  172.000 
 • Thông số kỹ thuật:

  Mã sản phẩm WBG5414699W-SP
  Dòng Full color
  Xuất xứ Thái Lan
  Dòng điện định mức 20A
  Điện áp định mức 250V
  Tiêu chuẩn JIS Nhật Bản
  Đóng gói 10 cái / hộp , 200 cái / thùng
  172.000 
 • Thông số kỹ thuật:

  Mã sản phẩm WNG5003W-7
  Dòng Full color
  Xuất xứ Thái Lan
  Dòng điện định mức 10A
  Điện áp định mức 250VAC
  Tiêu chuẩn JIS Nhật Bản
  Đóng gói 20 cái / hộp , 200 cái / thùng
  92.500 
 • Thông số kỹ thuật:

  Mã sản phẩm WNG5343W-761
  Dòng Full color
  Xuất xứ Thái Lan
  Dòng điện định mức 20A
  Điện áp định mức 250V
  Tiêu chuẩn JIS Nhật Bản
  Đóng gói 20 cái / hộp , 200 cái / thùng
  168.000 
 • Thông số kỹ thuật:

  Mã sản phẩm WNG5021W-7
  Dòng Full color
  Xuất xứ Thái Lan
  Dòng điện định mức 10A
  Điện áp định mức 250V
  Tiêu chuẩn JIS Nhật Bản
  Đóng gói 20 cái / hộp , 200 cái / thùng
  76.000 
 • Thông số kỹ thuật:

  Mã sản phẩm WEG5151-51KH
  Xuất xứ Thái Lan
  Dòng sản phẩm Wide Series Color
  Màu sắc Đen
  Dòng điện định mức 16A
  Điện áp định mức 250VAC
  Tiêu chuẩn JIS Nhật Bản
  Đóng gói 10 cái / hộp , 100 cái / thùng
  111.000 

0967 978 598