Sort By:
View:
 • Thông số kỹ thuật:

  Mã sản phẩm VLC1D09M7
  Điện thế định mức 220V
  Dòng điện định mức 9A
  Liên Hệ: 0967 978 598
 • Thông số kỹ thuật:

  Mã sản phẩm VLC1D115M7
  Điện thế định mức 220V
  Dòng điện định mức 115A
  Liên Hệ: 0967 978 598
 • Thông số kỹ thuật:

  Mã sản phẩm VLC1D32M7
  Điện thế định mức 220V
  Dòng điện định mức 32A
  Liên Hệ: 0967 978 598
 • Thông số kỹ thuật:

  Mã sản phẩm VLC1D50M7
  Điện thế định mức 220V
  Dòng điện định mức 50A
  Liên Hệ: 0967 978 598
 • Thông số kỹ thuật:

  Mã sản phẩm VLC1F400M7
  Điện thế định mức 220V
  Dòng điện định mức 400A
  Liên Hệ: 0967 978 598
 • Thông số kỹ thuật:

  Mã sản phẩm VLC1F780M7
  Điện thế định mức 220V
  Dòng điện định mức 780A
  Liên Hệ: 0967 978 598
 • Thông số kỹ thuật:

  Mã sản phẩm STH-100
  Phạm vi đặt dòng quá tải 65 – 100A
  Contactor tương tích SMC Series
  Liên Hệ: 0967 978 598
 • Thông số kỹ thuật:

  Mã sản phẩm STH-22
  Phạm vi đặt dòng quá tải 0.6 – 22A
  Contactor tương tích SMC Series
  Liên Hệ: 0967 978 598
 • Thông số kỹ thuật:

  Mã sản phẩm STH-40
  Phạm vi đặt dòng quá tải 18 – 40A
  Contactor tương tích SMC Series
  Liên Hệ: 0967 978 598
 • Thông số kỹ thuật:

  Mã sản phẩm STH-85
  Phạm vi đặt dòng quá tải 34 – 85A
  Contactor tương tích SMC Series
  Liên Hệ: 0967 978 598

0967 978 598