Sort By:
View:
 • Thông số kỹ thuật:

  Mã sản phẩm PS100H/1/D100
  Số cực 1P
  Dòng điện định mức 100A
  Dòng đóng cắt 10kA
  Tiêu chuẩn IEC60898
  Đóng gói 12/thùng
  295.000 
 • Thông số kỹ thuật:

  Mã sản phẩm PS100H/1/D125
  Số cực 1P
  Dòng điện định mức 125A
  Dòng đóng cắt 10kA
  Tiêu chuẩn IEC60898
  Đóng gói 12/thùng
  295.000 
 • Thông số kỹ thuật:

  Mã sản phẩm PS100H/1/D80
  Số cực 1P
  Dòng điện định mức 80A
  Dòng đóng cắt 10kA
  Tiêu chuẩn IEC60898
  Đóng gói 12/thùng
  290.000 
 • Thông số kỹ thuật:

  Mã sản phẩm PS100H/2/D100
  Số cực 2P
  Dòng điện định mức 100A
  Dòng đóng cắt 10kA
  Điện thế điện mức 400VAC
  Tiêu chuẩn IEC60898
  Đóng gói 6/thùng
  385.000 
 • Thông số kỹ thuật:

  Mã sản phẩm PS100H/2/D125
  Số cực 2P
  Dòng điện định mức 125A
  Dòng đóng cắt 10kA
  Điện thế điện mức 400VAC
  Tiêu chuẩn IEC60898
  Đóng gói 6/thùng
  385.000 
 • Thông số kỹ thuật:

  Mã sản phẩm PS100H/2/D80
  Số cực 2P
  Dòng điện định mức 80A
  Dòng đóng cắt 10kA
  Điện thế điện mức 400VAC
  Tiêu chuẩn IEC60898
  Đóng gói 6/thùng
  380.000 
 • Thông số kỹ thuật:

  Mã sản phẩm PS100H/3/D100
  Số cực 3P
  Dòng điện định mức 100A
  Dòng đóng cắt 10kA
  Điện thế điện mức 400VAC
  Tiêu chuẩn IEC60898
  Đóng gói 4/thùng
  580.000 
 • Thông số kỹ thuật:

  Mã sản phẩm PS100H/3/D125
  Số cực 3P
  Dòng điện định mức 125A
  Dòng đóng cắt 10kA
  Điện thế điện mức 400VAC
  Tiêu chuẩn IEC60898
  Đóng gói 4/thùng
  590.000 
 • Thông số kỹ thuật:

  Mã sản phẩm PS100H/3/D80
  Số cực 3P
  Dòng điện định mức 80A
  Dòng đóng cắt 10kA
  Điện thế điện mức 400VAC
  Tiêu chuẩn IEC60898
  Đóng gói 4/thùng
  580.000 
 • Thông số kỹ thuật:

  Mã sản phẩm PS100H/4/D100
  Số cực 4P
  Dòng điện định mức 100A
  Dòng đóng cắt 10kA
  Điện thế điện mức 400VAC
  Tiêu chuẩn IEC60898
  Đóng gói 3/thùng
  650.000 
 • Thông số kỹ thuật:

  Mã sản phẩm PS100H/4/D125
  Số cực 4P
  Dòng điện định mức 125A
  Dòng đóng cắt 10kA
  Điện thế điện mức 400VAC
  Tiêu chuẩn IEC60898
  Đóng gói 3/thùng
  660.000 
 • Thông số kỹ thuật:

  Mã sản phẩm PS100H/4/D80
  Số cực 4P
  Dòng điện định mức 80A
  Dòng đóng cắt 10kA
  Điện thế điện mức 400VAC
  Tiêu chuẩn IEC60898
  Đóng gói 3/thùng
  650.000 

0967 978 598