Sort By:
View:
 • Thông số kỹ thuật:

  Mã sản phẩm SKM100-S4025
  Dòng điện định mức 25A
  Số cực 4P
  Tiêu chuẩn IEC947-2
  Liên Hệ: 0967 978 598
 • Thông số kỹ thuật:

  Mã sản phẩm SKM100-S4032
  Dòng điện định mức 32A
  Số cực 4P
  Tiêu chuẩn IEC947-2
  Liên Hệ: 0967 978 598
 • Thông số kỹ thuật:

  Mã sản phẩm SKM100-S4040
  Dòng điện định mức 40A
  Số cực 4P
  Tiêu chuẩn IEC947-2
  Liên Hệ: 0967 978 598
 • Thông số kỹ thuật:

  Mã sản phẩm SKM100-S4050
  Dòng điện định mức 50A
  Số cực 4P
  Tiêu chuẩn IEC947-2
  Liên Hệ: 0967 978 598
 • Thông số kỹ thuật:

  Mã sản phẩm SKM100-S4063
  Dòng điện định mức 63A
  Số cực 4P
  Tiêu chuẩn IEC947-2
  Liên Hệ: 0967 978 598
 • Thông số kỹ thuật:

  Mã sản phẩm SKM100-S4075
  Dòng điện định mức 75A
  Số cực 4P
  Tiêu chuẩn IEC947-2
  Liên Hệ: 0967 978 598

0967 978 598