Sort By:
View:
 • Thông số kỹ thuật:

  Mã sản phẩm SKM60-S3016
  Dòng điện định mức 16A
  Số cực 3P
  Tiêu chuẩn IEC947-2
  Liên Hệ: 0967 978 598
 • Thông số kỹ thuật:

  Mã sản phẩm SKM250-S3175
  Dòng điện định mức 175A
  Số cực 3P
  Tiêu chuẩn IEC947-2
  Liên Hệ: 0967 978 598
 • Thông số kỹ thuật:

  Mã sản phẩm SKM250-S3200
  Dòng điện định mức 200A
  Số cực 3P
  Tiêu chuẩn IEC947-2
  Liên Hệ: 0967 978 598
 • Thông số kỹ thuật:

  Mã sản phẩm SKM60-S3020
  Dòng điện định mức 20A
  Số cực 3P
  Tiêu chuẩn IEC947-2
  Liên Hệ: 0967 978 598
 • Thông số kỹ thuật:

  Mã sản phẩm SKM250-S3225
  Dòng điện định mức 225A
  Số cực 3P
  Tiêu chuẩn IEC947-2
  Liên Hệ: 0967 978 598
 • Thông số kỹ thuật:

  Mã sản phẩm SKM250-S3250
  Dòng điện định mức 250A
  Số cực 3P
  Tiêu chuẩn IEC947-2
  Liên Hệ: 0967 978 598
 • Thông số kỹ thuật:

  Mã sản phẩm SKM400-S3300
  Dòng điện định mức 300A
  Số cực 3P
  Tiêu chuẩn IEC947-2
  Liên Hệ: 0967 978 598
 • Thông số kỹ thuật:

  Mã sản phẩm SKM60-S3032
  Dòng điện định mức 32A
  Số cực 3P
  Tiêu chuẩn IEC947-2
  Liên Hệ: 0967 978 598
 • Thông số kỹ thuật:

  Mã sản phẩm SKM400-S3350
  Dòng điện định mức 350A
  Số cực 3P
  Tiêu chuẩn IEC947-2
  Liên Hệ: 0967 978 598
 • Thông số kỹ thuật

  Mã sản phẩm SKM400-S3400
  Dòng điện định mức 400A
  Số cực 3P
  Tiêu chuẩn IEC947-2
  Liên Hệ: 0967 978 598
 • Thông số kỹ thuật:

  Mã sản phẩm SKM630-S3500
  Dòng điện định mức 500A
  Số cực 3P
  Tiêu chuẩn IEC947-2
  Liên Hệ: 0967 978 598
 • Thông số kỹ thuật:

  Mã sản phẩm SKM630-S3500
  Dòng điện định mức 500A
  Số cực 3P
  Tiêu chuẩn IEC947-2
  Liên Hệ: 0967 978 598

0967 978 598