Sort By:
View:
 • Thông số kỹ thuật:

  Mã sản phẩm SBE/SBS/SBH
  Dòng đóng cắt 10 – 100kA
  Tiêu chuẩn IEC947-2
  Liên Hệ: 0967 978 598
 • Thông số kỹ thuật:

  Mã sản phẩm SKM
  Dòng đóng cắt 10 – 100kA
  Tiêu chuẩn IEC60947-2
  Liên Hệ: 0967 978 598
 • Thông số kỹ thuật:

  Mã sản phẩm SKM60-S2010
  Dòng điện định mức 10A
  Số cực 2P
  Tiêu chuẩn IEC947-2
  Liên Hệ: 0967 978 598
 • Thông số kỹ thuật:

  Mã sản phẩm SKM60-S2016
  Dòng điện định mức 16A
  Số cực 2P
  Tiêu chuẩn IEC947-2
  Liên Hệ: 0967 978 598
 • Thông số kỹ thuật:

  Mã sản phẩm SKM60-S2020
  Dòng điện định mức 20A
  Số cực 2P
  Tiêu chuẩn IEC947-2
  Liên Hệ: 0967 978 598
 • Thông số kỹ thuật:

  Mã sản phẩm SKM60-S2032
  Dòng điện định mức 32A
  Số cực 2P
  Tiêu chuẩn IEC947-2
  Liên Hệ: 0967 978 598
 • Thông số kỹ thuật:

  Mã sản phẩm SKM60-S2040
  Dòng điện định mức 40A
  Số cực 2P
  Tiêu chuẩn IEC947-2
  Liên Hệ: 0967 978 598
 • Thông số kỹ thuật:

  Mã sản phẩm SKM60-S2050
  Dòng điện định mức 50A
  Số cực 2P
  Tiêu chuẩn IEC947-2
  Liên Hệ: 0967 978 598
 • Thông số kỹ thuật:

  Mã sản phẩm SKM60-S2063
  Dòng điện định mức 63A
  Số cực 2P
  Tiêu chuẩn IEC947-2
  Liên Hệ: 0967 978 598
 • Thông số kỹ thuật:

  Mã sản phẩm SKM60-S3010
  Dòng điện định mức 10A
  Số cực 3P
  Tiêu chuẩn IEC947-2
  Liên Hệ: 0967 978 598
 • Thông số kỹ thuật: 

  Mã sản phẩm SKM250-S3125
  Dòng điện định mức 125A
  Số cực 3P
  Tiêu chuẩn IEC947-2
  Liên Hệ: 0967 978 598
 • Thông số kỹ thuật:

  Mã sản phẩm SKM250-S3150
  Dòng điện định mức 150A
  Số cực 3P
  Tiêu chuẩn IEC947-2
  Liên Hệ: 0967 978 598

0967 978 598