Sort By:
View:
 • Thông số kỹ thuật:

  Mã sản phẩm BBDE25031CNV
  Xuất xứ Thái Lan
  Số cực 2P
  Dòng điện định mức 50A
  Dòng cắt ngắn mạch 6kA
  Dòng rò 30mA
  Điện áp định mức 240VAC
  Tiêu chuẩn IEC 601009
  825.000 
 • Thông số kỹ thuật:

  Mã sản phẩm BBDE25031CA
  Xuất xứ Thái Lan
  Số cực 2P
  Dòng điện định mức 50A
  Dòng cắt ngắn mạch 6kA
  Dòng rò 30mA
  Điện áp định mức 240VAC
  Tiêu chuẩn IEC 601009
  890.000 
 • Thông số kỹ thuật:

  Mã sản phẩm BBDE26331CNV
  Xuất xứ Thái Lan
  Số cực 2P
  Dòng điện định mức 63A
  Dòng cắt ngắn mạch 6kA
  Dòng rò 30mA
  Điện áp định mức 240VAC
  Tiêu chuẩn IEC 601009
  799.000 
 • Thông số kỹ thuật:

  Mã sản phẩm BBDE20631CA
  Xuất xứ Thái Lan
  Số cực 2P
  Dòng điện định mức 6A
  Dòng cắt ngắn mạch 6kA
  Dòng rò 30mA
  Điện áp định mức 240VAC
  Tiêu chuẩn IEC 601009
  580.000 
 • Thông số kỹ thuật:

  Mã sản phẩm STH-100
  Phạm vi đặt dòng quá tải 65 – 100A
  Contactor tương tích SMC Series
  Liên Hệ: 0967 978 598
 • Thông số kỹ thuật:

  Mã sản phẩm STH-22
  Phạm vi đặt dòng quá tải 0.6 – 22A
  Contactor tương tích SMC Series
  Liên Hệ: 0967 978 598
 • Thông số kỹ thuật:

  Mã sản phẩm STH-40
  Phạm vi đặt dòng quá tải 18 – 40A
  Contactor tương tích SMC Series
  Liên Hệ: 0967 978 598
 • Thông số kỹ thuật:

  Mã sản phẩm STH-85
  Phạm vi đặt dòng quá tải 34 – 85A
  Contactor tương tích SMC Series
  Liên Hệ: 0967 978 598

0967 978 598