Sort By:
View:
  • Tình trạng kho: Còn hàng
  • Chứng từ đi kèm: CO, CQ, VAT
  • Liên hệ để có giá tốt hơn:  0967 978 598
  • Thông số kỹ thuật:
   Mã sản phẩm BBD110011C
   Xuất xứ Thái Lan
   Số cực 1P
   Dòng điện định mức 100A
   Dòng cắt ngắn mạch 10kA
   Điện áp định mức 240VAC
   Tiêu chuẩn IEC 60898, IEC 60947-2
  530.000 
 • Thông số kỹ thuật:

  Mã sản phẩm BBD1101CNV
  Xuất xứ Thái Lan
  Số cực 1P
  Dòng điện định mức 10A
  Dòng cắt ngắn mạch 6kA
  Điện áp định mức 240VAC
  Tiêu chuẩn IEC 60947-2, IEC 60898
  69.000 
 • Thông số kỹ thuật:

  Mã sản phẩm BBD1101CA
  Xuất xứ Thái Lan
  Số cực 1P
  Dòng điện định mức 10A
  Dòng cắt ngắn mạch 0.6kA
  Điện áp định mức 240VAC
  Tiêu chuẩn IEC 60898, IEC 60947-2
  66.000 
 • Thông số kỹ thuật:

  Mã sản phẩm BBD1161CNV
  Xuất xứ Thái Lan
  Số cực 1P
  Dòng điện định mức 16A
  Dòng cắt ngắn mạch 6kA
  Điện áp định mức 240VAC
  Tiêu chuẩn IEC 60947-2, IEC 60898
  69.000 
 •  

  Thông số kỹ thuật:

  Mã sản phẩm BBD1161CA
  Xuất xứ Thái Lan
  Số cực 1P
  Dòng điện định mức 16A
  Dòng cắt ngắn mạch 0.6kA
  Điện áp định mức 240VAC
  Tiêu chuẩn IEC 60898, IEC 60947-2
  68.000 
 • Thông số kỹ thuật:

  Mã sản phẩm BBD1201CNV
  Xuất xứ Thái Lan
  Số cực 1P
  Dòng điện định mức 20A
  Dòng cắt ngắn mạch 6kA
  Điện áp định mức 240VAC
  Tiêu chuẩn IEC 60947-2, IEC 60898
  69.000 
 •  

  Thông số kỹ thuật:

  Mã sản phẩm BBD1201CA
  Xuất xứ Thái Lan
  Số cực 1P
  Dòng điện định mức 20A
  Dòng cắt ngắn mạch 0.6kA
  Điện áp định mức 240VAC
  Tiêu chuẩn IEC 60898, IEC 60947-2
  79.000 
  • Tình trạng kho: Còn hàng
  • Chứng từ đi kèm: CO, CQ, VAT
  • Liên hệ để có giá tốt hơn:   0967 978 598
  • Thông số kỹ thuật:
   Mã sản phẩm BBD1251CNV
   Xuất xứ Thái Lan
   Số cực 1P
   Dòng điện định mức 25A
   Dòng cắt ngắn mạch 6kA
   Điện áp định mức 240VAC
   Tiêu chuẩn IEC 60947-2, IEC 60898
  75.000 
 •  

  Thông số kỹ thuật:

  Mã sản phẩm BBD1251CA
  Xuất xứ Thái Lan
  Số cực 1P
  Dòng điện định mức 25A
  Dòng cắt ngắn mạch 0.6kA
  Điện áp định mức 240VAC
  Tiêu chuẩn IEC 60898, IEC 60947-2
  80.000 
 •  

  Thông số kỹ thuật:

  Mã sản phẩm BBD1321CNV
  Xuất xứ Thái Lan
  Số cực 1P
  Dòng điện định mức 32A
  Dòng cắt ngắn mạch 6kA
  Điện áp định mức 240VAC
  Tiêu chuẩn IEC 60947-2, IEC 60898
  65.000 
 •  

  Thông số kỹ thuật:

  Mã sản phẩm BBD1321CA
  Xuất xứ Thái Lan
  Số cực 1P
  Dòng điện định mức 32A
  Dòng cắt ngắn mạch 0.6kA
  Điện áp định mức 240VAC
  Tiêu chuẩn IEC 60898, IEC 60947-2
  85.000 
 •  

  Thông số kỹ thuật:

  Mã sản phẩm BBD1401CA
  Xuất xứ Thái Lan
  Số cực 1P
  Dòng điện định mức 40A
  Dòng cắt ngắn mạch 6kA
  Điện áp 240VAC
  Tiêu chuẩn IEC 60898, IEC 60947-2
  85.000 

0967 978 598