Sort By:
View:
 • Thông số kỹ thuật:

  Mã sản phẩm BBW2100SKY
  Xuất xứ Thái Lan
  Số cực 2P
  Dòng điện định mức 100A
  Dòng cắt ngắn mạch 50kA
  Điện áp định mức 200VAC
  Tiêu chuẩn IEC 60947-2
  1.650.000 
 • Thông số kỹ thuật:

  Mã sản phẩm BBW240SKY
  Xuất xứ Thái Lan
  Số cực 2P
  Dòng điện định mức 40A
  Dòng cắt ngắn mạch 10kA
  Điện áp định mức 240VAC
  Tiêu chuẩn IEC 60947-2
  750.000 
 • Thông số kỹ thuật:

  Mã sản phẩm BBW250SKY
  Xuất xứ Thái Lan
  Số cực 2P
  Dòng điện định mức 50A
  Dòng cắt ngắn mạch 10kA
  Điện áp định mức 200VAC
  Tiêu chuẩn IEC 60947-2
  810.000 
 • Thông số kỹ thuật:

  Mã sản phẩm BBW260Y
  Xuất xứ Thái Lan
  Số cực 2P
  Dòng điện định mức 60A
  Dòng cắt ngắn mạch 5kA
  Điện áp định mức 200VAC
  Tiêu chuẩn IEC 60947-2
  890.000 
 • Thông số kỹ thuật:

  Mã sản phẩm BBW275SKY
  Xuất xứ Thái Lan
  Số cực 2P
  Dòng điện định mức 75A
  Dòng cắt ngắn mạch 50kA
  Điện áp định mức 200VAC
  Tiêu chuẩn IEC 60947-2
  1.605.000 
 • Thông số kỹ thuật:

  Mã sản phẩm BBW3100SKY
  Xuất xứ Thái Lan
  Số cực 3P
  Dòng điện định mức 100A
  Dòng cắt ngắn mạch 25kA
  Điện áp định mức 415VAC
  Tiêu chuẩn IEC 60947-2
  2.050.000 
 • Thông số kỹ thuật:

  Mã sản phẩm BBW310Y
  Xuất xứ Thái Lan
  Số cực 3P
  Dòng điện định mức 10A
  Dòng cắt ngắn mạch 1.5kA
  Điện áp định mức 415VAC
  Tiêu chuẩn IEC 60947-2
  635.000 
 • Thông số kỹ thuật:

  Mã sản phẩm BBW3125SKY
  Xuất xứ Thái Lan
  Số cực 3P
  Dòng điện định mức 125A
  Dòng cắt ngắn mạch 25kA
  Điện áp định mức 415VAC
  Tiêu chuẩn IEC 60947-2
  2.650.000 
 • Thông số kỹ thuật:

  Mã sản phẩm BBW3150SKY
  Xuất xứ Thái Lan
  Số cực 3P
  Dòng điện định mức 150A
  Dòng cắt ngắn mạch 25kA
  Điện áp định mức 415VAC
  Tiêu chuẩn IEC 60947-2
  2.750.000 
 • Thông số kỹ thuật:

  Mã sản phẩm BBW315Y
  Xuất xứ Thái Lan
  Số cực 3P
  Dòng điện định mức 10A
  Dòng cắt ngắn mạch 1.5kA
  Điện áp định mức 415VAC
  Tiêu chuẩn IEC 60947-2
  625.000 
 • Thông số kỹ thuật:

  Mã sản phẩm BBW3175KY
  Xuất xứ Thái Lan
  Số cực 3P
  Dòng điện định mức 175A
  Dòng cắt ngắn mạch 25kA
  Điện áp định mức 415VAC
  Tiêu chuẩn IEC 60947-2
  3.750.000 
 • Thông số kỹ thuật:

  Mã sản phẩm BBW3225KY
  Xuất xứ Thái Lan
  Số cực 3P
  Dòng điện định mức 225A
  Dòng cắt ngắn mạch 20kA
  Điện áp định mức 415VAC
  Tiêu chuẩn IEC 60947-2
  3.800.000 

0967 978 598