Sort By:
View:
 • Thông số kỹ thuật:

  Mã sản phẩm BBDE21631CNV
  Xuất xứ Thái Lan
  Số cực 2P
  Dòng điện định mức 16A
  Dòng cắt ngắn mạch 6kA
  Dòng rò 30mA
  Điện áp định mức 240VAC
  Tiêu chuẩn IEC 601009
  525.000 
 • Thông số kỹ thuật:

  Mã sản phẩm BBDE21631CA
  Xuất xứ Thái Lan
  Số cực 2P
  Dòng điện định mức 16A
  Dòng cắt ngắn mạch 6kA
  Dòng rò 30mA
  Điện áp định mức 240VAC
  Tiêu chuẩn IEC 601009
  599.000 
 • Thông số kỹ thuật:

  Mã sản phẩm BBDE22031CNV
  Xuất xứ Thái Lan
  Số cực 2P
  Dòng điện định mức 20A
  Dòng cắt ngắn mạch 6kA
  Dòng rò 30mA
  Điện áp định mức 240VAC
  Tiêu chuẩn IEC 601009
  525.000 
 • Thông số kỹ thuật:

  Mã sản phẩm BBDE22531CNV
  Xuất xứ Thái Lan
  Số cực 2P
  Dòng điện định mức 25A
  Dòng cắt ngắn mạch 6kA
  Dòng rò 30mA
  Điện áp định mức 240VAC
  Tiêu chuẩn IEC 601009
  575.000 
 • Thông số kỹ thuật:

  Mã sản phẩm BBDE23231CNV
  Xuất xứ Thái Lan
  Số cực 2P
  Dòng điện định mức 32A
  Dòng cắt ngắn mạch 6kA
  Dòng rò 30mA
  Điện áp định mức 240VAC
  Tiêu chuẩn IEC 601009
  575.000 
 • Thông số kỹ thuật:

  Mã sản phẩm BBDE23231CA
  Xuất xứ Thái Lan
  Số cực 2P
  Dòng điện định mức 32A
  Dòng cắt ngắn mạch 6kA
  Dòng rò 30mA
  Điện áp định mức 240VAC
  Tiêu chuẩn IEC 601009
  615.000 
 • Thông số kỹ thuật:

  Mã sản phẩm BBDE24031CNV
  Xuất xứ Thái Lan
  Số cực 2P
  Dòng điện định mức 40A
  Dòng cắt ngắn mạch 6kA
  Dòng rò 30mA
  Điện áp định mức 240VAC
  Tiêu chuẩn IEC 601009
  575.000 
 • Thông số kỹ thuật:

  Mã sản phẩm BBDE24031CA
  Xuất xứ Thái Lan
  Số cực 2P
  Dòng điện định mức 40A
  Dòng cắt ngắn mạch 6kA
  Dòng rò 30mA
  Điện áp định mức 240VAC
  Tiêu chuẩn IEC 601009
  625.000 
 • Thông số kỹ thuật:

  Mã sản phẩm BBDE25031CNV
  Xuất xứ Thái Lan
  Số cực 2P
  Dòng điện định mức 50A
  Dòng cắt ngắn mạch 6kA
  Dòng rò 30mA
  Điện áp định mức 240VAC
  Tiêu chuẩn IEC 601009
  825.000 
 • Thông số kỹ thuật:

  Mã sản phẩm BBDE25031CA
  Xuất xứ Thái Lan
  Số cực 2P
  Dòng điện định mức 50A
  Dòng cắt ngắn mạch 6kA
  Dòng rò 30mA
  Điện áp định mức 240VAC
  Tiêu chuẩn IEC 601009
  890.000 
 • Thông số kỹ thuật:

  Mã sản phẩm BBDE26331CNV
  Xuất xứ Thái Lan
  Số cực 2P
  Dòng điện định mức 63A
  Dòng cắt ngắn mạch 6kA
  Dòng rò 30mA
  Điện áp định mức 240VAC
  Tiêu chuẩn IEC 601009
  799.000 
 • Thông số kỹ thuật:

  Mã sản phẩm BBDE20631CA
  Xuất xứ Thái Lan
  Số cực 2P
  Dòng điện định mức 6A
  Dòng cắt ngắn mạch 6kA
  Dòng rò 30mA
  Điện áp định mức 240VAC
  Tiêu chuẩn IEC 601009
  580.000 

0967 978 598