Sort By:
View:
 • Thông số kỹ thuật:

  Mã sản phẩm BKW21003KY
  Xuất xứ Thái Lan
  Số cực 2P
  Dòng điện định mức 100A
  Dòng cắt ngắn mạch 25kA
  Dòng rò 30mA
  Điện áp định mức 240VAC
  Tiêu chuẩn JIS Nhật Bản
  3.000.000 
 • Thông số kỹ thuật:

  Mã sản phẩm BJJ23022-8
  Xuất xứ Thái Lan
  Số cực 2P
  Dòng điện định mức 30A
  Dòng cắt ngắn mạch 1.5kA
  Dòng rò 15mA
  Điện áp định mức 240VAC
  Tiêu chuẩn JIS Nhật Bản
  799.000 
 • Thông số kỹ thuật:

  Mã sản phẩm BJS30208A2
  Xuất xứ Thái Lan
  Số cực 2P
  Dòng điện định mức 30A
  Dòng cắt ngắn mạch 10kA
  Dòng rò 15mA
  Điện áp định mức 200VAC
  Tiêu chuẩn IEC 60898, IEC 60947-2
  280.000 
 • Thông số kỹ thuật:

  Mã sản phẩm BJJ23032-8
  Xuất xứ Thái Lan
  Số cực 2P
  Dòng điện định mức 30A
  Dòng cắt ngắn mạch 1.5kA
  Dòng rò 30mA
  Điện áp định mức 240VAC
  Tiêu chuẩn JIS Nhật Bản
  798.000 
 • Thông số kỹ thuật:

  Mã sản phẩm BJS30308A2
  Xuất xứ Thái Lan
  Số cực 2P
  Dòng điện định mức 30A
  Dòng cắt ngắn mạch 1.5kA
  Dòng rò 30mA
  Điện áp định mức 240VAC
  Tiêu chuẩn JIS Nhật Bản
  305.000 
 • Thông số kỹ thuật:

  Mã sản phẩm BKW2503Y
  Xuất xứ Thái Lan
  Số cực 2P
  Dòng điện định mức 50A
  Dòng cắt ngắn mạch 2.5kA
  Dòng rò 30mA
  Điện áp định mức 240VAC
  Tiêu chuẩn JIS Nhật Bản
  1.465.000 
 • Thông số kỹ thuật:

  Mã sản phẩm BKW2603SKY
  Xuất xứ Thái Lan
  Số cực 2P
  Dòng điện định mức 60A
  Dòng cắt ngắn mạch 10kA
  Dòng rò 30mA
  Điện áp định mức 240VAC
  Tiêu chuẩn JIS Nhật Bản
  2.150.000 

0967 978 598